VIZIUNEA ŞCOLII

Fii mâine mai bun ca azi! Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Casian” Tulcea promovează credința, dragostea și respectarea valorilor creștin-democratice, precum și identificarea unicității fiecărui copil și acceptarea diversității, abordând strategii didactice moderne pentru un proces de învățământ de calitate.

MISIUNEA ŞCOLII

Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ioan Casian” Tulcea este o instituție în slujba Bisericii și a comunității care asigură un viitor tinerilor în societatea românească aflată în permanentă schimbare.
Grădinițele noastre reprezintă un mediu în care copiii sunt încrezători în a încerca lucruri noi exersându-și deprinderile de a utiliza cunoștințele prin joc și învățarea prin descoperire, conform standardelor naționale de calitate.

† Visarion
Episcopul Tulcii

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Casian” din Tulcea pregăteşte de peste trei decenii cu devotament şi dăruire generaţii de tineri care vor fi viitorii slujitori ai Sfântului Altar, ai lui Dumnezeu şi ai semenilor.

Cu bucurie în suflet, cu evlavie şi cu dorinţă de cunoaştere, elevii seminarişti învaţă tainele vieţii duhovniceşti şi ale culturii profane spre a fi povăţuitori ai oamenilor spre zorile luminoase ale împărăţiei Cerurilor.

Îi binecuvântăm deci pe tinerii dornici de a urma cursurile Seminarului nostru teologic dorindu-le mult succes, binecuvântare şi ajutor de la Domnul.

Evenimente Recente

Evenimente

Examenul de admitere la Seminarul Teologic

Miercuri, 17 mai 2023 - P.S. Sa a prezidat examenul de admitere la Seminarul Teologic "Sf. Ioan Casian" din Tulcea.
Evenimente

Târgul de oferte

Târgul de oferte - elevii seminaristi prezintă oferta educațională a școlii.
Evenimente

Examen de certificare a competențelor profesionale, sesiunea Mai 2023

Evenimente

Activități cultural-bisericești – Excursie la BRAȘOV și SINAIA

Activități cultural-bisericești desfășurate de elevii seminariști cu prilejul excursiei organizate la Sinaia și Brașov în perioada 02-05 Mai 2023 în cadrul "Săptămânii Altfel". Au fost vizitate obiective precum Biserica Stegari "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din Brașov, Mănăstirea Sinaia, Castelele…
Evenimente
Mențiune la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE RELIGIE
Evenimente
Denia Canonului Mare
Evenimente
Marți, 28 februarie 2023 – Manifestări închinate Sfântului Ioan Casian cu prilejul sărbătoririi hramului Capelei Seminarului Teologic Ortodox Sf. Ioan Casian din Tulcea
Evenimente
31 ianuarie 2023 – Serbare închinată Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur