-Istoric–

Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Ioan Casian” Tulcea

Dacă anul 1989 ne-a adus tuturor bucuria libertăţii prin ieşirea din negura ateismului, anul 1992 ne-a adus bucuria înfiinţării primei şcoli teologice seminariale în ţinutul nord-dobrogean.

La iniţiativa protoiereului de atunci, preotul Dumitru Andone, cu sprijinul autorităţilor locale, în special a domnului Albotă Mihai, inspector şcolar general, Înaltpreasfinţitul Lucian, arhiepiscopul Tomisului, în permanenţa Consiliului Eparhial a hotărât înfiinţarea Seminarului Teologic la Tulcea, avându-l ca ocrotitor pe Sfântul Ioan Casian, recent trecut în calendarul sfinţilor chiar în anul 1992, teolog de seamă, ucenic al Sfântului Ioan Gură de Aur, originar din Dobrogea.

În primii ani de la înfiinţare cursurile s-au desfăşurat în locaşul Şcolii Normale, aflată pe str. Babadag, nr. 136, ulterior Seminarul dobândind un locaş propriu aflat pe str. Toamnei, nr. 10, unde funcţionează şi în prezent, aici amenajându-se un paraclis pentru săvârşirea slujbelor bisericeşti. Paraclisul a fost sfinţit la data de 9 decembrie 1999 de către ÎPS. Lucian, în sobor de preoţi şi diaconi, în prezenţa cadrelor didactice, a elevilor şi a părinţilor acestora, autorităţilor locale, dar şi a numeroşi enoriaşi tulceni.

Încă de la început şcoala teologică tulceană a fost onorată să aibă în rândurile ei cadre de elită, clerici şi mireni, cei mai mulţi distingându-se printr-o solidă pregătire intelectuală şi morală printre care amintim: preoţii Dumitru Gavrilă, Neculai Vasile şi Neculai Mihalea (care a fost și primul director al Seminarului 1992-2001) şi profesori laici ca: Băluţă Stelian, Nicolae Rădulescu, Mihai Marinache şi alţii.

Din anul înfiinţării 1992, de pe băncile Seminarului au ieşit numeroase promoţii din rândul cărora s-au format ca preoţi, profesori, medici, avocaţi, ingineri etc., unii dintre ei continuând studiile teologice prin master şi doctorat la cunoscute centre universitare din Germania, Grecia sau Belgia. Un moment de referinţă pentru Seminarul Teologic „Sf. Ioan Casian” îl reprezintă anul 2008 când a fost instalat ca prim episcop al nou-înfiinţatei

Episcopii de Tulcea, Preasfinţitul Părinte Dr. Visarion Bălţat. Acesta înca de la început şi-a arătat dragostea şi purtarea de grijă pentru această şcoală veghind la buna desfăşurare a procesului didactic cât şi la formarea duhovnicească a tinerilor seminarişti.

Revista „Lumină pentru toţi”, editată de Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Casian”, are cea mai îndelungată apariţie în rândul revistelor teologice tulcene, constituind un mijloc de îndrumare dar şi o publicaţie reprezentativă pentru învăţământul ortodox.

Prin toate acestea Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Casian” s-a impus ca o şcoală deosebită între colegiile din municipiul şi judeţul Tulcea, rezultatele obţinute de elevii şcolii fiind notabile. Prezenţa Seminarului Teologic în viaţa cetăţii Tulcea, la cumpăna dintre milenii, marchează viaţa culturală, educaţională, duhovnicească şi socială a locuitorilor ei, constituind o matrice de spiritualitate creştină necesară.

Activitatea didactică, culturală și social filantropică

Cartea de Onoare