• Binecuvântarea Ierarhului (download)
 • Recomandarea Consiliului Parohial
 • Certificat de botez ortodox
 • Certificat de naştere
 • Media de absolvire a claselor V-VIII minim 7.00 iar la purtare minim 9.00
 • Fişa medicalã sau adeverinţă cu vaccinări
 • Fişã de înscriere în original, eliberată de unitatea de invăţământ gimnazial
 • Declarație din partea candidatului și a părinților că au luat la cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte

* documentele vor fi trimise la adresa de e-mail: admitere.seminartulcea@gmail.com

verificarea dicţiei prin rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;
verificarea aptitudinilor muzicale prin intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti:

Proba de verificare a cunoștințelor religioase consta in calcularea cu doua zecimale a mediei aritmetice la disciplina religie din clasele V-VIII, care trebuie sa fie minim 7.

 • 07-14 iunie 2021 Înscrierea pentru probele de aptitudini
 • 15-18 iunie 2021 Vizita medicală, probele de aptitudini muzicale şi proba de verificare a cunoștințelor religioase
 • 18 iunie 2021 Afişarea rezultatelor
 • 29 iulie 2021 a doua etapă de admitere

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

Contact

Telefon: 0744 18 11 22

E-mail: admitere.seminartulcea@gmail.com

www.seminarulioancasian.ro

www.facebook.com/seminartulcea

Tel/ Fax: 0240 531 133