Activități cultural-bisericești desfășurate de elevii seminariști cu prilejul excursiei organizate la Sinaia și Brașov în perioada 02-05 Mai 2023 în cadrul „Săptămânii Altfel”. Au fost vizitate obiective precum Biserica Stegari „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Brașov, Mănăstirea Sinaia, Castelele Peleș și Pelișor, Biserică Neagră din Brașov și Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Brașov.