La Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Ioan Casian” din Tulcea a avut loc o manifestare prilejuită de praznicul Sfinților Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, ocrotitorii învățământului teologic. În acest cadru omagial a fost prezent Preasfințitul Visarion, episcopul Tulcii, Părintele Profesor Micu Claudiu-Bogdan care a susținut o prelegere despre Sfinții Trei Ierarhi, modele de trăire și invățătură, iar câțiva elevi seminariști au citit câteva fragmente din operele acestor Trei Ierarhi.